Czym jest majątek osobisty, a czym majątek wspólny?

W życiu każdej pary przychodzi czas, gdy muszą zmierzyć się z kwestią podziału majątku. Czy warto wiedzieć, co różni majątek osobisty od wspólnego? Zrozumienie tych pojęć może pomóc w uniknięciu nieporozumień i konfliktów na tle finansowym. W niniejszym artykule przybliżymy kluczowe różnice oraz wyjaśnimy, jak prawo reguluje te kwestie w Polsce.

Definicja majątku osobistego i wspólnego

Majątek osobisty to zbiór dóbr, które należą do jednej osoby i nie podlegają podziałowi z innymi osobami. Przykłady majątku osobistego to nabyte przed ślubem nieruchomości, spadek czy darowizna otrzymana przez jednego z małżonków. Majątek ten jest chroniony przez prawo i nie może być przedmiotem roszczeń drugiego małżonka.

Majątek wspólny, z kolei, obejmuje dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Wspólny majątek może obejmować nieruchomości, samochody, oszczędności czy przedsiębiorstwa założone przez oboje partnerów. W przypadku rozwodu lub separacji majątek wspólny jest dzielony między małżonków, zgodnie z zasadami określonymi przez prawo.

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa

W Polsce, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domyślnym trybem zarządzania majątkiem w małżeństwie jest wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystkie dobra nabte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa są ich wspólną własnością. Istnieje jednak możliwość wyboru innego trybu zarządzania majątkiem, takiego jak rozdzielność majątkowa czy ustanowienie umowy intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego.

Podział majątku po rozwodzie lub separacji

W przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub separację, majątek wspólny jest dzielony między małżonków. W Polsce stosuje się zasadę równego podziału majątku wspólnego, co oznacza, że każdy z małżonków otrzymuje połowę wartości wspólnych dóbr. Istnieje jednak możliwość wniesienia do sądu wniosku o nierówny podział majątku, jeśli jeden z małżonków przyczynił się w znacznym stopniu do zwiększenia wartości majątku wspólnego lub gdy zachodzi uzasadnione przesłanki, takie jak długotrwałe i rażące niedopełnienie obowiązków małżeńskich przez jednego z małżonków. Doskonale zdaję sobie sprawę z trudów, jakie niesie ze sobą rozwód. Kędzierzyn-Koźle i okolice to rejon, w którym udzielam wsparcia swoim klientom.