Sprawy karne

Kajdanki i młotek

Specjalizujemy się w sprawach karnych, czyli sytuacjach związanych z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa. Udzielamy porad i stajemy w obronie zarówno osób pokrzywdzonych, jak i oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego.

Warto mieć na uwadze, że pomoc doświadczonego prawnika z pewnością pomoże nie tylko w szybszym zakończeniu danego sporu, ale i w jego bardziej satysfakcjonującym wyroku. Dzięki prawdziwemu zaangażowaniu w sprawę Klienta i aktywnemu uczestnictwu w każdym z etapów procesu jesteśmy w stanie skutecznie wykorzystać wszystkie zapisy prawne, argumenty sprawy oraz okoliczności, które mogą zadziałać na korzyść naszego Klienta. Stając po stronie osoby pokrzywdzonej dbamy o to, aby sprawca otrzymał najwyższą z możliwych kar a nasz Klient - stosowne zadośćuczynienie.

 

Obrona w postępowaniu karnym

Podejrzenie lub oskarżenie o popełnienie przestępstwa to sytuacje, w których należy działać szybko, stanowczo, ale i mądrze. Bez szerokiej, rzetelnej wiedzy z zakresu prawa karnego bardzo trudno o skuteczną obronę przed sądem, a niewiedzę w tym zakresie łatwo wykorzystać może przeciwna strona sporu. Najlepszym sposobem na zagwarantowanie możliwie najkorzystniejszego przebiegu danej rozprawy jest zatrudnienie rzetelnego obrońcy, który na podstawie zgromadzonych informacji oraz szerokiej wiedzy prawniczej stanie w Państwa obronie. Sprawy karne w Strzelcu Opolskim prowadzimy od A do Z!

Niewielu z naszych Klientów zdaje sobie sprawę, że pomoc doświadczonego adwokata jest bardzo istotna nie tylko bezpośrednio podczas procesu, ale i na długo przed dniem rozprawy sądowej. W naszej Kancelarii mogą liczyć Państwo na pełną ochronę swoich praw na każdym etapie postępowania, od postępowania przygotowawczego, przez główne, odwoławcze i wykonawcze.

 

Adwokat karny w Strzelcach Opolskich

W ramach usług naszej Kancelarii mogą skorzystać Państwo ze wsparcia adwokata karnego zarówno w sytuacji oskarżenia o popełnienie przestępstwa, jak i podczas dochodzenia swoich praw będąc osobą pokrzywdzoną. Z powodzeniem obsługujemy sprawy związane z wykroczeniami drogowymi, kradzieżą lub rozbojem, przestępstwami narkotykowymi, fałszerstwem czy przestępstwami przeciwko życiu oraz zdrowiu. Warto mieć na uwadze, że nie każda sprawa z zakresu prawa karnego musi skończyć się w sądzie. Udział doświadczonego adwokata na samym początku postępowania może przynieść Państwu wiele korzyści i skutecznie zażegnać widmo rozprawy sądowej.

 

Jakie korzyści niesie współpraca z adwokatem karnym?

W przypadku zatrzymania adwokat karnista dopilnuje, aby respektowane były wszystkie prawa podejrzanego a przesłuchanie przebiegało zgodnie z obowiązującymi zasadami i bez nacisków ze strony służb mundurowych. Adwokat w sprawach karnych to również nieocenione wsparcie moralne dla zatrzymanego, który w niektórych sytuacjach nie może mieć kontaktu nawet z najbliższymi członkami rodziny.

W sytuacji, jeżeli zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, zalecamy niezwłoczny kontakt z naszą Kancelarią w celu obrania najkorzystniejszej strategii obrony jeszcze przed wszczęciem postępowania oraz przesłuchaniami. Pozwoli nam to przygotować dla Państwa spójną i zgodną z obowiązującym prawem linie obrony, która zdecydowanie ułatwi proces obrony Państwa interesów na sali sądowej. Naszym Klientom oferujemy pełnomocnictwo zarówno podczas postępowania przygotowawczego, jak i bezpośrednio na rozprawie sądowej.

 

Młotek sędziowski

Przerwa w karze

Młotek sędziowski

Zwolnienie warunkowe

Młotek sędziowski

Dozór elektroniczny