Przerwa w karze

Uścisk dłoni

O istnieniu przerwy w karze pozbawienia wolności wielu z naszych Klientów dowiaduje się dopiero wówczas, gdy sytuacja rodzinna czy osobista wymaga pojawienia się skazanego poza murami zakładu karnego. Warto jednak pamiętać, że przerwa w wykonywaniu kary pobawienia wolności jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W nadzwyczajnych okolicznościach sąd zostaje zobligowany do umożliwienia skazanemu tymczasowego opuszczeni aresztu. Takimi okolicznościami jest ciężka choroba (psychiczna lub inna) skazanego, która uniemożliwia mu wykonywanie tej kary. Wraz z jej ustąpieniem lub załagodzeniem objawów w stopniu umożliwiającym kontynuację kary, skazany musi wrócić do zakładu karnego.

 

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Znacznie częściej mają miejsce jednak sytuacje, w których sąd może, ale nie musi udzielić skazanemu takiego pozwolenia. Fakultatywną przerwę w karze skazanego wyznaczyć może sąd penitencjarny tylko wówczas, jeżeli uzna, że przemawiające za tym względy rodzinne lub osobiste są wystarczająco istotne, a obecność skazanego na wolności znacząco przyczyni się do poprawy zaistniałej sytuacji. Brak szczegółowego zdefiniowania przepisów w tym zakresie utrudnia ubieganie się o przerwę w areszcie dla najbliższej osoby członkom rodziny, ale nieco więcej manewrów umożliwia doświadczonym w prawie karnym adwokatom.

Jeżeli potrzebują Państwo sporządzić i uzasadnić wniosek o przerwę w karze w Strzelcach Opolskich dla bliskiej osoby, serdecznie zachęcamy do przedstawienia zaistniałej sytuacji naszym specjalistom. Dołożymy wszelkich starań, aby rzetelnie i merytorycznie uzasadnić konieczność przerwania odbywania wyroku w zakładzie karnym bliskiej Państwu osoby.

 

Kiedy sąd musi, a kiedy może udzielić skazanemu zgody na przerwę w karze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa karnego istnieją powody, dla których sąd zostaje zobowiązany do udzielenia skazanemu przerwy w karze. Do takich sytuacji należy choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, która uniemożliwia wykonanie kary. Przerwa ma miejsce wówczas do momentu ustania przeszkody, kiedy to odbywanie kary w zakładzie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia osoby skazanej. W innych (niż wyżej wymienione) przypadkach sąd penitencjarny może zdecydować o zezwoleniu na przerwę w karze wówczas, gdy przemawiają za tym ważne względu osobiste, zdrowotne czy rodzinne.

 

Wniosek o przerwę w karze pozbawienia wolności

Nie istnieją szczegółowe wytyczne przypisów określających wszystkie zdarzenia, które mogą przyczynić się do pozytywnej odpowiedzi sądu na wniosek o przerwę w karze. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy konkretne okoliczności stanowią dostatecznie ważny powód czasowego zwolnienia skazanego z obowiązku odbywania kary w zakładzie, serdecznie zachęcamy do konsultacji. Warto pamiętać, że oprócz właściwego i ważnego powodu równie istotne jest jego odpowiednie uzasadnienie. Decydując się na wsparcie naszego adwokata mają Państwo pewność, że zostanie on sporządzony profesjonalnie, merytorycznie i zgodnie z obowiązującymi standardami.