Podział majątku

Podział pieniędzy

Jeżeli podział majątku nie został jasno określony przed zawarciem związku małżeńskiego, przyjmuje się, że jest on współwłasnością obu małżonków. Prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzanie wspólnym budżetem jest zdecydowanie łatwiejsze niż życie w pojedynkę, jednak w sytuacji rozwodu podział gromadzonych przez lata dóbr materialnych i oszczędności jest zwykle bardzo skomplikowany. Nie sposób szczegółowo wycenić wkładu, jaki każdy z małżonków miał we wspólne gospodarstwo domowe oraz środków, jakie każdy z nich wydawał na własne potrzeby. Dodatkowo dochodzi kwestia utrzymania dzieci i zapewnienia im dostatniego życia. Podział majątku w Strzelcach Opolskich może przebiegać polubownie lub o jego rozstrzygnięciu może zadecydować sąd, w zależności od chęci i woli obu stron sporu. Serdecznie zachęcamy do konsultacji z naszymi Adwokatami również w przypadku chęci podpisania intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie.

 

Nierówny podział majątku małżeńskiego

W przypadku większości spraw rozwodowych majątek dzielony jest równo po połowie, jednak nie zawsze taki sposób podziału okazuje się sprawiedliwy. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do słuszności założonego z góry podziału majątku małżeńskiego po rozwodzie, serdecznie zachęcamy do konsultacji z naszymi prawnikami. Po zapoznaniu się ze szczegółami, zebraniu twardych dowodów i opracowaniu strategii działania podczas rozprawy sądowej twardo i nieustępliwie będziemy dochodzić Państwa praw oraz bronić Państwa finansów. Wniosek o ustalenie nierównego podziału majątku małżeńskiego należy zgłosić jak najwcześniej, ostatecznym terminem jest czas zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

 

Rozwód z podziałem majątku współmałżonków

Dokładne określenie składników majątku, ustalenie wartości majątku, złożenie odpowiednich wniosków i sporządzenie pism, a do tego problemy w sytuacji, gdy były współmałżonek kategorycznie odmawia współpracy - to nasza codzienność podczas obsługi rozwodów z podziałem majątku w Kędzierzynie-Koźlu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zakończenia związku małżeńskiego praktycznie zawsze wiąże się z silnymi emocjami, nie mniej jednak w każdym przypadku apelujemy o rozwagę i zachowanie spokoju. Z empatią, dyskrecją i zrozumieniem zajmiemy się przeprowadzeniem rozwodu tak, aby wszystkie kwestie związane z podziałem majątku w Krapkowicach wspólnego zostały odpowiednio uregulowane.

 

Podział wspólnego domu po rozwodzie

Jednym z najważniejszych elementów majątku wspólnego większości małżeństw jest dom. Warto pamiętać, że jeżeli dana nieruchomość została zakupiona z osobistych pieniędzy jednego z małżonków jeszcze przed ślubem, należy ona do niego w całości (jeżeli nie zostało ustalone inaczej). W przypadku domów lub mieszkań wspólnych bardzo często zachodzi potrzeba sprawiedliwego podziału nieruchomości po rozwodzie.

Jeżeli wspólny dom został pobudowany na działce zakupionej lub otrzymanej w darowiźnie przez jednego małżonka jeszcze przed ślubem, zgodnie z obowiązującym prawem należy on w całości do właściciela gruntu. Nie oznacza to jednak, że druga strona podczas podziału majątku po rozwodzie nie może ubiegać się o zwrot nakładów finansowych poniesionych na jego budowę.

 

W jaki sposób można podzielić dom po rozwodzie?

Jedną z kilku możliwości jest podział domu na dwa osobne mieszkania, z których każde przypada w udziale jednemu z małżonków. Z doświadczenia wiemy, że nie jest to opcja preferowana przez naszych Klientów - większość osób po rozwodzie nie chce mieć nie ma zamiaru mieszkać po sąsiedzku ze swoim byłym współmałżonkiem.

Podczas rozprawy sądowej o podział wspólnej nieruchomości dom może zostać przydzielony jednemu ze współmałżonków z obowiązkiem spłaty osoby, która domu nie otrzymała. Konflikt interesów zaczyna się wówczas, jeżeli obu stronom zależy na zatrzymaniu wspólnego domu. Takie sprawy rozstrzyga sąd na podstawie tego, kto opiekuje się aktualnie dziećmi, jakie są możliwości finansowe każdego ze współmałżonków oraz w jaki sposób wykorzystywany jest dom na chwilę obecną. W wielu sytuacjach obiektywnie najkorzystniejszą opcją jest sprzedaż wspólnej nieruchomości oraz sprawiedliwy podział pozyskanych środków pieniężnych. Jeżeli zastanawiają się Państwo nad optymalnym rozwiązaniem kwestii podziału nieruchomości po rozwodzie, serdecznie zapraszamy do konsultacji z naszymi ekspertami.