Podział majątku w Krapkowicach

W naszej Kancelarii obsługujemy sprawy o podział majątku w Krapkowicach. Prowadzimy polubowne sprawy o podział dóbr zgromadzonych podczas trwania małżeństwa, wspieramy również naszych Klientów w dochodzeniu swoich praw drogą sądową. Powstanie wspólności majątkowej ma miejsce ustawowo w chwili zawarcia związku małżeńskiego, chyba że małżonkowie zdecydowali się na podpisanie tzw. intercyzy. Do podziału majątku wspólnego dochodzi najczęściej na skutek rozwodu, jednak istnieje także możliwość również podczas trwania małżeństwa. Ustanie wspólności ma miejsce również w sytuacjach takich jak separacja, ogłoszenie upadłości, ubezwłasnowolnienie lub śmierć jednego ze współmałżonków.

 

W jaki sposób dzielony jest majątek wspólny?

Warto zaznaczyć, że sąd nie dokonuje podziału majątku skonfliktowanych małżonków bezpośrednio na rozprawie rozwodowej. Do tego konieczne jest oddzielne postępowanie, przesłuchania świadków, opinie niezależnych rzeczoznawców, wyciągi z kont bankowych, rachunki oraz inne dokumenty. W tym miejscu warto zaznaczyć, że podział majątku drogą sądową jest bardzo czasochłonny i kosztowny. Sprawiedliwego podziału dóbr najlepiej dokonać przy wsparciu doświadczonego prawnika, który rozwieje powstałe wątpliwości i odpowie na wszystkie Państwa pytania.

W większości przypadków podziały majątku w Krapkowicach kończą się równym podziałem wspólnie zgromadzonych dóbr, który polegać może na:

  • przydzieleniu każdemu z małżonków konkretnych dóbr o podobnej wartości np. mieszkanie i samochód dla jednej strony sporu, dom dla drugiej,
  • przydzieleniu jednemu z małżonków danego składnika majątku (np. domu) z obowiązkiem spłaty polowy wartości,
  • sprzedaniu posiadanych dóbr i podziale uzyskanych pieniędzy.