Rozwód

Złożone dłonie

Rozwód to rozwiązanie przez sąd zawartego na mocy prawa związku małżeńskiego, które może mieć miejsce na wniosek jednego lub obu współmałżonków. W sytuacji, kiedy o rozwód za porozumieniem stron ubiegają się osoby bezdzietne, które przed małżeństwem podpisały małżeńską umowę majątkową, sprawa jest dość prosta. W znacznej większości przypadków sprawa rozwodowa dotyczy również wspólnych dzieci małżonków oraz zgromadzonego przez czas trwania związku majątku np. nieruchomości, przedmioty czy zgromadzone na koncie środki.

 

Fachowe wsparcie w sprawie rozwodowej

Kiedy najbliższa osoba staje się tak daleka, że wspólne dzielnie życia nie ma sensu lub co gorsza, staje się udręką, wiele osób decyduje się na rozwód. Serdecznie zachęcamy do konsultacji rozwodu w Strzelcach Opolskich ze specjalistami naszej kancelarii zarówno w sytuacji faktu dokonanego jak i wątpliwości, dotyczących podjęcia kroków w kierunku zakończenia związku formalnego.

Do naszej kancelarii niejednokrotnie zgłaszają się również Klienci, których to współmałżonkowie zainicjowali proces rozwodu bez podjęcia prób rozwiązania problemu, wcześniejszych mediacji czy rozmowy na ten temat. Profesjonalnie wspieramy naszych Klientów, którzy w spokojny i ugodowy sposób chcą zakończyć związek małżeński. Z zaangażowaniem dochodzimy również praw tych, którzy oczekują od współmałżonka zadośćuczynienia czy sprawiedliwego podziału majątku. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby w tej wyjątkowo trudnej sytuacji jak najmniej ucierpiały również dzieci. Pomagamy ustalić kwestie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz wszystkich innych kwestii, wchodzących w zakres prawa rodzinnego.

 

Rozwód a kwestie związane z dziećmi i majątkiem wspólnym

Warto zauważyć, że kwestia rozwodu nie dotyczy wyłącznie zerwania więzi łączących dwie osoby, ale również dzieci i podziału zgromadzonego przez lata majątku wspólnego. W sytuacji, gdy rozwód przebiega za porozumieniem stron, istnieje możliwość rozwiązania kwestii majątku za pomocą ugody między małżonkami a opieka nad dziećmi sprawowana jest naprzemiennie. Podział majątku co do zasady jest równy po obu stronach. Jednak w wyniku emocji, żalu i niemożności dojścia do porozumienia między małżonkami często niezbędna okazuje się interwencja sądu lub prawnika, którzy oficjalnie określają składniki majątku przynależące do danej strony oraz kwestie związane z wychowaniem dzieci. Jeżeli planują Państwo rozwód w Krapkowicach, zachęcamy do zasięgnięcia porady w naszej Kancelarii.

 

Rozsądne rozwiązanie związku małżeńskiego

Rozwód to bardzo poważna i dla wielu osób bolesna sytuacja - wszak mowa tu o rozstaniu z osobą, która w przeszłości przysięgała miłość i wierność na ślubnym kobiercu. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa powinno mieć miejsce dopiero wówczas, gdy podjęte zostały wszelkie możliwe środki, mające na celu naprawę relacji małżonków. Jedna gwałtowna kłótnia, impuls czy jednorazowa sytuacja konfliktowa nie powinny być powodem do zakończenia wieloletniego związku małżeńskiego szczególnie, gdy jego owocem są małoletnie dzieci. Ze swojej strony możemy apelować o rozwagę oraz przemyślenie podjętych działań na spokojnie. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnej konfrontacji na sali rozpraw, rozstania w silnych emocjach i pochopnie podjętych decyzji. Rekomendujemy rozsądne rozwiązanie małżeństwa z pomocą doświadczonego prawnika, który pomoże Państwu zadbać o swoje prawa, dobro wspólnych dzieci oraz zabezpieczenie interesów zarówno w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, jak i rozstania polubownego.

 

Czy warto decydować się na rozwód z orzekaniem o winie?

W sprawach rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego ze współmałżonków pomoc adwokata okazuje się być na wagę złota. Podczas tego typu spraw konieczne jest bowiem rzetelne ustalenie, że działanie jednej ze stron miało istotny wpływ na rozpad małżeństwa. W tym celu potrzebne są nie tylko zeznania świadków, ale i niezbite dowody. Warto mieć na uwadze, że tego typu rozwody mogą ciągnąć się latami - często wymagają bowiem przesłuchania wielu świadków, a nagłe sytuacje np. niestawienie się świadka lub strony na rozprawie z powodu choroby może przedłużyć zakończenie sprawy rozwodowej o kolejne 3 miesiące.