Sprawy spadkowe

Podpis na umowie

Prawo spadkowe, związane z dziedziczeniem majątku oraz obowiązków zmarłej osoby, często budzi wiele kontrowersji i niejasności. Tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze i poważne konflikty rodzinne, obecność Adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym okazuje się niezbędna. Jeżeli są Państwo zainteresowani prowadzeniem sprawy spadkowej, spisaniem testamentu lub poradami prawnymi dotyczącymi spadku w Strzelcach Opolskich, serdecznie zachęcamy do konsultacji w naszej Kancelarii.

 

Testament, spadek, zachowek i dziedziczenie

Większość osób stara się jeszcze za życia uregulować kwestie związane z przekazaniem swojego majątku najbliższym, jednak nie zawsze jest to możliwe. Wszak śmierć bardzo często przychodzi nagle i niespodziewanie, a mnogość przepisów związanych z dziedziczeniem majątku oraz duża liczba osób uprawnionych do ubiegania się o należną im część majątku z pewnością nie ułatwiają polubownego rozwiązania sytuacji spadkowej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kwestia spadku po zmarłym to nie tylko podział majątku między najbliższych. Z prawem spadkowym związane są również zagadnienia takie jak wydziedziczenie, zachowek, darowizna, podważenie testamentu, zwolnienie wykonawcy testamentu czy ustalenie kręgu spadkobierców. Warto też mieć na uwadze, że pojęcia spadku obejmuje zarówno ewentualne korzyści majątkowe, jak również wszelkie zobowiązania zmarłego np. długi.

W naszej Kancelarii pomagamy w rozwiązaniu wszystkich kwestii nurtujących naszych Klientów z zakresu prawa spadkowego w Strzelcach Opolskich. Swoje usługi kierujemy zarówno do spadkobierców, jak i osób planujących mądrze zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek własnej śmierci.

 

Spadek po zmarłym członku rodziny

Sporządzenie szczegółowego testamentu za życia pozwala uregulować kwestie związane ze spadkiem oraz dziedziczeniem majątku na wypadek śmierci. W przypadku braku takiego dokumentu kwestie spadku rozwiązywane są zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem - majątek zmarłego ustawowo przechodzi na jego dzieci oraz małżonka, gdy ten pozostaje przy życiu. W większości przypadków, z którymi spotykamy się w naszej Kancelarii, Klienci zostają spadkobiercami zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Jeżeli wobec śmierci bliskiej osoby zostali Państwo spadkobiercami ustawowymi a wszyscy inni spadkobiercy są zgodni co do ustalonego podziału, sprawa jest prosta. Należy sporządzić poświadczenie dziedziczenia lub dokument potwierdzający odrzucenie spadku.

Problem zaczyna się wówczas, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia lub o należną część majątku zaczynają ubiegać się również inni członkowie rodziny. Jeżeli polubowne załatwienie kwestii związanej ze spadkiem nie jest możliwe, zachodzi konieczność przeprowadzenia sprawy drogą sądową. Ze wsparcia naszych adwokatów mogą Państwo skorzystać również w sprawach wyjątkowo trudnych i skomplikowanych. Doświadczony prawnik przedstawi Państwu najkorzystniejsze wyjście z danej sytuacji oraz pomoże w uzyskaniu możliwie najbardziej satysfakcjonującego wyniku rozprawy sądowej.

 

Nabycie spadku

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nabycie spadku po zmarłym członku rodziny związane jest nie tylko z korzyściami materialnymi, ale i koniecznymi do wypełnienia obowiązkami. Pierwszym z nich jest formalne potwierdzenie praw do spadku drogą sądową lub u notariusza, następnie zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego. W przypadku nabycia nieruchomości drogą spadku należy zgłosić ten fakt odpowiednim organom, które po rozpatrzeniu wniosku dokonają wpisu w księdze wieczystej.