Dozór elektroniczny

Uścisk dłoni

System dozoru elektronicznego jest niezwykle pożądaną alternatywą tradycyjnego odbywania wyroku w zakładzie karnym, umożliwia bowiem prowadzenie względnie normalnego życia osobistego i stałego przebywania w otoczeniu bliskich osób. Dozór elektroniczny polega na stałej kontroli skazanego w jego miejscu zamieszkania, bez konieczności bezpośredniego przebywania w zakładzie karnym. Warunkiem jest jednak ścisła kontrola sądu sprawowana za pośrednictwem elektronicznego nadajnika oraz upoważnionych do tego osób. Zasady są surowe, jednak mimo wszystko zdecydowanie bardziej korzystne dla skazanego niż pozostanie przez wiele miesięcy za murami zakładu karnego. O odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w Strzelcach Opolskich mogą ubiegać się osoby posiadające stałe miejsce pobytu, skazane na karę nieprzekraczającą łącznie półtora roku.

 

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Jeżeli interesuje Państwa kwestia zastępczej kary pozbawienia wolności w postaci dozoru elektronicznego dla siebie, bliskiej osoby lub podopiecznego, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszych Adwokatów. Zapoznamy Państwa ze wszelkimi szczegółami i zasadami, dotyczącymi tego systemu. Na Państwa życzenie zajmiemy się zebraniem oraz sporządzeniem dokumentów niezbędnych do składanego na piśmie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Merytorycznie, rzeczowo i konkretnie przedstawimy dowody na istnienie czynników przemawiających za umożliwieniem odbywania przez naszego Klienta (lub osoby którą reprezentuje) kary we własnym domu lub mieszkaniu.

 

Kto może ubiegać się o pozwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny jest zdecydowanie korzystniejszą alternatywą pobytu z w zakładzie karnym i może przysługiwać osobom, które nie zostały skazane na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku. Podczas odbywania kary na zasadzie dozoru elektronicznego skazany ma możliwość przez 12 godzin dziennie znajdować się poza miejscem zamieszkania w celu wykonywania działalności zawodowej, kontaktów z rodziną, kształcenia się czy sprawowania opieki nad bliska osobą. Umożliwia to prowadzenie względnie normalnego życia i z pewnością korzystniej wpływa na resocjalizację skazanego niż pobyt w zakładzie karnym.

 

Dla kogo dozór elektroniczny?

O pozwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego mogą ubiegać się skazani posiadający miejsce stałego pobytu oraz warunki techniczne, umożliwiające odpowiednim służbom stałą kontrolę skazanego. Z możliwości przebywania poza zakładem karnym mogą skorzystać zarówno osoby, które w nienaganny sposób odbyły już połowę swojej kary jak i skazani, którzy nie rozpoczęli jeszcze odbywania kary w zakładzie. Sąd przychyla się do wniosku skazanego głownie wówczas, gdy dozór elektroniczny jest wystarczającym środkiem do osiągnięcia celów kary. Możliwość odbywania kary poza zakładem karnym nie dotyczy osób, które dopuszczały się przestępstw wielokrotnie.