Zwolnienie warunkowe

Uścisk dłoni

Pozbawienie wolności na okres wskazany przez sąd nie w każdym przypadku wiąże się z koniecznością odbycia przez skazanego kary w pełnym wymiarze. Zwolnienie warunkowe, czyli przedwczesne opuszczenie zakładu karnego, jest tym, o co ubiega się zdecydowana większość skazanych. Warunków wcześniejszego zwolnienia z zakładu karnego jest wiele - sąd szczegółowo rozpatruje nie tylko postawę i zachowanie podczas odbywania kary, ale i okoliczności popełnienia przestępstwa. Osoby starające się o skrócenie kary muszą wykazać się nienaganną postawą oraz zaangażowaniem w proces resocjalizacji. Aktywne uczestniczenie w działaniach mających na celu powrót do społeczeństwa oraz uczestniczenie w życiu społecznym z przestrzeganiem wszystkich panujących w nim zasad będzie dodatkowym atutem, który z pewnością weźmie pod uwagę sąd rozpatrujący warunkowe zwolnienie.

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nasi adwokaci pomagają w sporządzeniu odpowiednich pism i wniosków, które przez wzgląd na swoją szczegółowość, merytorykę argumentów oraz oparcie w literze prawa zdecydowanie zwiększają szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanych ze Strzelców Opolskich. Warto pamiętać, że o skrócenie wyroku można ubiegać się dopiero po odbyciu co najmniej połowy kary, w szczególnych przypadkach 1/3 lub, w przypadku osób skazanych na dożywocie - dopiero po 25 latach.

 

Uzasadnienie wniosku o zwolnienie warunkowe

Odpowiednie uzasadnienie wniosku o zwolnienie warunkowe jest równie ważne, co podejmowane w tym celu działania. Wnioski argumentowane przez naszych adwokatów zwracają szczególną uwagę na łagodzące karę okoliczności, mające miejsce podczas popełnienia przestępstwa. Niezwykle ważne jest również udowodnienie, że skazany podczas pobytu w zakładzie karnym wykazywał się zaangażowaniem znacznie przekraczającym normy wyznaczone przez prawo, a jego obowiązki zawsze wykonywane były z wyjątkową starannością.

 

Dlaczego uzasadnienie wniosku jest tak ważne?

Merytoryczna argumentacja powodów przemawiających za przedwczesnym zwolnieniem skazanego z odbywania kary w zakładzie karnym jest szczególnie ważna wobec faktu, że udzielenie zwolnienia nawet najbardziej uległemu prawie więźniowi nie jest obowiązkiem, a wyłącznie dobrą wolą sądu. Dodatkowa trudność leży również w przekonaniu sądu o tym, że skazany na wolności będzie stosował się do obowiązującego prawa i zaniecha dokonywania czynów, z powodu których może popaść w konflikt z prawem. Skazany na wolności musi również stosować się do orzeczonych wobec niego środków karnych lub zabezpieczających. We wniosku sporządzonym przez adwokata doświadczonego w prawie karnym zostaną zawarte absolutnie wszystkie istniejące przesłanki, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd penitencjarny.